اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

عملكرد نقطه تجاري استان البرز طي بهمن ماه سال 1389

استان البرز تعداد ثبت كاتالوگ هاي نقطه تجاري تعداد اخبار درج شده در سايت نقطه تجاري
كرج 25 44
ساوجبلاغ 3 4
جمع كل 28 48

 


عملكرد نقطه تجاري استان البرز طي خرداد ماه سال 1390

استان البرز تعداد ثبت كاتالوگ هاي نقطه تجاري تعداد اخبار درج شده در سايت نقطه تجاري
كرج 30 34
ساوجبلاغ 1 6
نظرآباد 10 3
جمع كل 41 43
عملكرد نقطه تجاري استان البرز طي تير ماه سال 1390

استان البرز تعداد ثبت كاتالوگ هاي نقطه تجاري تعداد اخبار درج شده در سايت نقطه تجاري
كرج 25 33
ساوجبلاغ 1 10
نظرآباد 13 6
جمع كل 39 49
عملكرد نقطه تجاري طي مرداد ماه سال 1390

 

استان البرز تعداد ثبت كاتالوگ هاي نقطه تجاري تعداد اخبار درج شده در سايت نقطه تجاري
كرج 30 45
ساوجبلاغ 2 5
نظرآباد 9 6
جمع كل 41 56
 
عملكرد نقطه تجاري استان طي 5 ماهه نخست سال 90
  
استان البرز تعداد كاتالوگ ثبت شده در نقطه تجاري تعداد اخبار درج شده در سايت نقطه تجاري
فروردين 23 18
ارديبهشت 46 37
خرداد 41 43
تير 39 49
مرداد 41 56
جمع كل 190 203
 
 


نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون