اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره نظارت بر کالا و خدمات
 • برنامه ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع ،کیفیت ، قیمت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب هیات ها ، خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغ شده ازسوی وزارت بازرگانی .
 • -شناسایی کامل واحدهای تولیدی کالاهای تحت بررسی ، ونظارت بر عملکر د این گونه واحدها از نظر تولید ، توزیع ، قیمت و جنبه های گوناگون خدمات ارائه شده .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، و بررسی چگونگی عملکرد آن ها .
 • اجرای کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها از وزارت متبوع و سازمان مرکزی در زمینه نظارت برقیمت ، کیفیت و عرضه کالاها و خدمات در سطح استان .
 • برنامه ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع ، کیفیت ، قیمت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب سیاست ها خط مشی ها ودستورالعمل های مربوط .
 • شناسایی کامل واحدهای تولیدی کالاهای تحت بررسی ونظارت بر عملکرد اینگونه واحدها از نظر تولید ، توزیع ، قیمت و جنبه های گوناگون خدمات ارائه شده .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها .
 • بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی و ارائه پیشنهادهای سازنده به منظور بهبود خدمات رسانی به مصرف کنندگان وانعکاس آن به مقامات ذیصلاح.
 • تهیه وتنظیم گزارش های تحلیلی وکارشناسی به صورت نوبه ای و موردی از وضعیت کالا و خدمات تحت نظارت و نحوه ارائه خدمات وتولید وتوزیع کالا وانعکاس آن به مراجع ذیربط .
 • سازماندهی و هدایت مناسب گروه های کالایی و خدماتی متناسب با دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط ونظارت بر عملکرد آنها به منظور اطمینان از حسن انجام وظایف محوله .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون