اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

 رئيس اداره بازاريابي ، توسعه صادرات و تجارت الكترونيك   

 • مطالعه ، بررسي و تحقيق به منظور بهبود شبكه هاي اطلاعاتي و خدمات رايانه اي در سطح استانداردهای بين المللي  
 • مطالعه ، بررسي وتهيه و تنظيم طرح هاي لازم به منظور ايجاد و اداره شبكه هاي مختلف اطلاعاتي مورد نياز سازمان متبوع
 • انجام همكاري هاي لازم در طراحي برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري گسترده و توسعه و استقرار تجارت الكترونيك در حد وظايف و اختيارات در سطح استان  
 • اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني در سطح استان نظير تجارت الكترونيك ، تبادل الكترونيكي اطلاعات و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني
 • فراهم كردن امكانات لازم به منظور اطلاع رساني و توسعه تجارت الكترونيك در سطح استان و ارائه پيشنهاد و رهنمودهاي لازم در اين زمينه
 • انجام هماهنگي به منظور تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين مربوط  
 • انجام اقدامات لازم به منظور برگزاري نمايشگاه هاي مختلف استاني و منطقه اي به منظور توسعه مبادلات بازرگاني و معرفي توليدات هر استان به سازمان توسعه تجارت در جهت افزايش توليد و تشويق صادرات  
 • انجام كليه وظايف مربوط به وزارت بازرگاني در ارتباط با تشكيل بنادر آزاد و منطقه تجاري و واحدهاي توليدي حفاظت شده در استان به منظور حمايت از افزايش توليد و كاهش واردات يا هماهنگي دستگاه هاي ذيربط
 • انجام امور مربوط به پيله وران و مرزنشينان با توجه به مقررات صادرات و واردات و هدايت و حمايت آنان براي صدور و ورود كالا
 • مطالعه و بررسي به منظور دستيابي به اطلاعات مربوط به ميزان توليدات و محصولات واحدهاي توليدي تحت پوشش در سطح استان و امكانات صدور كالاها به ساير استان ها و خارج از كشور  
 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون