اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

مقدمه:
بي شك يكي از بخش هاي مهم و موثر سازمان هاي بازرگاني استان ها معاونت توسعه بازرگاني داخلي مي باشد.اين معاونت مي تواند با عنايت به شرح وظايف محوله از قبيل :

 

 1. شناسايي كانال هاي مختلف توزيع كالا و خدمات در سطح استان و پيش بيني راهكارهاي سازنده در راستاي  بهبود چرخه توزيع و همينطور كنترل و نظارت بر نحوه توزيع كالا در بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي .
 2. جمع آوري اطلاعات و تهيه و تنظيم آمار مربوط به ميزان جذب سهميه و مصرف كالا تهيه اطلاعات مرتبط در سطح استان و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مربوط به امور بازرگاني.
 3. برآورد نياز مصرف كالاهاي اساسي واستمرار در  بررسي عرضه و تقاضاي و اتخاذ تدابير لازم به منظور رفع كمبودها و نارسايي هاي موجود با هماهنگي ساير سازمان هاي مرتبط.
 4. برنامه ريزي در خصوص تامين و توزيع كالاها به ويژه كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و پيش بيني ذخيره احتياطي مناسب.
 5. همكاري و مطالعه در زمينه امور حمل و نقل، انبارها و سردخانه ها و برآورد ظرفيت و ذخيره سازي كالا در استان با هماهنگي سازمان ها و واحدهاي مربوط و نظارت بر اين امور.
 6. انجام هماهنگي هاي لازم در زمينه بهينه سازي و افزايش ظرفيت و نگهداري كالاها متناسب با نياز استان.
 7. پيش بيني و برنامه ريزي تامين كالاها به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه و مصارف خاص فصلي.
 8. ارائه پيشنهاد توزيع مناسب كالاهاي مورد نياز مصرف خانوار در مقاطع زماني خاص به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان.
 9. تشكيل بازارهاي داخلي و مشترك در سطح استان به منظور عرضه و معرفي توليدات بومي در صورت ضرورت.
 10. برنامه ريزي و تدوين خط مشي لازم در راستاي ساماندهي و هدايت واحدهاي صنفي استان در چارچوب طرح جامع اصناف كشور و پيشنهاد آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط جهت تاييد مراجع ذيصلاح.
 11. ارائه راه حل هاي مناسب در زمينه امور اصناف و رسيدگي به مشكلات سازمان هاي صنفي استان و ترسيم                  اجرايي لازم در چارچوب نظام صنفي و آئين نامه هاي مربوط از طرف كميسيون ها و هيات عالي نظارت.
 12. حمايت و پشتيباني از اصناف توليدي و خدمات آنها و ارائه تسهيلات لازم به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات توليدي و افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي
 13. لذا اداره بازرگاني داخلي سازمان بازرگاني استان البرز در جايگاه تنظيم بازار كالاهاي اساسي نقشي بي بديل در  ساماندهي صنوف داشته و با ترسيم و اصلاح شبكه هاي توزيع از به هدر رفتن منابع دخيل در اقتصاد جلوگيري مي نمايد.

در همين خصوص معاونت توسعه بازرگاني داخلي سازمان بازرگاني استان البرز در 4 ماهه پاياني سال 1389 اقدامات و فعاليت هاي متعددي را به انجام رسانده كه به صورت خلاصه فعاليت ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظيم بازار و اصناف را در ذيل مرور مي كنيد . اميد است مورد رضايت خداوند متعال واقع شده و موجبات رضايتمندي هم استانيهاي عزيز را هر چند اندك فراهم آورده باشد. در اينجا بر خود لازم مي دانيم از زحمات كليه همكاران و عزيزاني كه ما را در اين راه ياري نموده اند كمال تشكر و قدرداني را به عمل آوريم.

*
الف: تنظيم وتوسعه بازار كالا وخدمات:
1)اقلام تنظيم بازار:
  دراين راستا معاونت توسعه بازرگاني داخلي طي چهار ماهه آخر سال 1389 اقدامات زيررا درخصوص تنظيم بازار كالاهاي ضروري وپرمصرف مردم  از قبيل گوشت مرغ ، گوشت قرمز-روغن حبوبات سبوس- جو-ذرت-كنجاله سويا وتخم مرغ انجام داده است:
- شناسايي مباشرين تامين وتوزيع توانمنددرزمينه جذب و توزيع اقلام تنظيم بازار.
- معرفي مباشرين شناسايي شده جهت جذب سهميه ها به مراجع ذيربط.
- اعلام ميزان نياز استان باتوجه به كمبود توليد برخي كالاها دراستان به وزارت متبوع به منظور تامين به موقع آن كالاها.
- استفاده ازكليه شبكه هاي توزيع توانمند نظير ميادين ميوه وتره بار شهرداري ،شركتهاي  تعاوني،فروشگاههاي زنجيره اي واتحاديه هاي ذيربط جهت توزيع اقلام تنظيم بازار.
- برگزاري جلسات متعدد به منظور انجام هماهنگي هاي لازم ما بين مباشرين تامين وتوزيع .
- اخذ ليست توزيع اقلام تنظيم بازار از مباشرين مربوطه وارسال آن به معاونت بازرسي ونظارت جهت انجام نظارتهاي لازم.
- توزيع اقلام ضروري وحساس درنمايشگاهها ي عرضه مستقيم كالاي بهاره.
- توزيع اقلام ضروري بين حدود 50 مؤسسه خيريه ومراكز توانبخشي با عنايت به خدمت رساني آنها به اقشار كم بضاعت وآسيب پذير.
آمار عملكرد جذب وتوزيع اقلام تنظيم بازار طي چهار ماهه آخر سال 1389 به شرح جدول شماره يك مي باشد..
2- ميوه و مركبات:
اهم اقدامات انجام شده در خصوص تامين و توزيع ميوه و مركبات ايام پاياني سال به شرح ذيل مي باشد:
تشكيل 5 جلسه هماهنگي چگونگي تامين و توزيع ميوه ايام پاياني سال
انعقاد تفاهم نامه توزيع پرتقال به ميزان 3550 تن با اتحاديه باغداران استان مازندران
انعقاد تفاهم نامه توزيع سيب درختي به ميزان 1000 تن (600 تن داخلي و 400 تن وارداتي)
ورود اطلاعات مباشرين توزيع و تامين در سايت E.Kalaو ثبت سفارش كالاي پرتقال مباشرين توزيع در سايت مذكور.
دريافت ليست عاملين توزيع واجد الشرايط اعم از ثابت و سيار با لحاظ پراكنش منطقه اي از مباشرين توزيع ميوه و مركبات استان.
ارسال ليست 216 جايگاه ثابت و 68 جايگاه سيار به معاونت بازرسي و نظارت جهت اعمال نظارت هاي لازم به شرح جدول شماره دو.
معرفي مباشرين توزيع ميوه و مركبات جهت دريافت تسهيلات بانكي به اداره امور شعب بانك ملي استان البرز طبق جدول شماره (3)
انعكاس مشكلات تامين سيب و افزايش قيمت آن به مديركل دفتر تامين ،توزيع وتنظيم بازار.
پيگيري صدوركارت شناسايي براي افراديكه در غرف واحدها ي سيار فعاليت مي كنند.
شروع توزيع پرتقال ازتاريخ 24/12/89 وسيب ازتاريخ 28/12/89
اعلام قيمت فروش پرتقال هر كيلوگرم 10500 ريال وسيب جعبه اي هركيلو 16500 و فله 17000 ريال براي مصرف كنندگان.

 
 
« جدول شماره 2 » تعداد جايگاه هاي ثابت و سيار مباشرين توزيع ميوه و مركبات ايام پاياني سال
 

سازمان ميادين شهرداري كرج اتحاديه ميوه فروشان كرج        ساوجبلاغ           نظرآباد      جمع استان
         ثابت       سيار         ثابت       سيار   ثابت   سيار     ثابت    سيار  ثابت     سيار
        31        16         44      36    94    12     47      4  216      68
جمع كل جايگاه هاي ثابت و سيار استان البرز           284
 

 
 
 
جدول 3- ميزان تسهيلات تخصيص يافته به مباشرين توزيع استان

عنوان بانك عامل مبلغ به ريال
  سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري كرج بانك ملي 000/000/500/14
اداره بازرگاني شهرستان هاي ساوجبلاغ و نظرآباد بانك ملي 000/000/500/7
جمع كل 000/000/000/22
 

 
 

 
 
 
جدول شماره 7
«ترازنامه تغييرات جمعيت شهري و روستايي مرحله سيزدهم ( از مورخه 1/7/89 لغايت 30/11/89)»

كرج ماه المثني افزايش جمعيت كاهش جمعيت تعداد خانوار
 تفكيك شده
ورود به شهر خروج از شهر تعداد خانوار
 ازدواجي
مهر خ 51
ن 214
خ 454
ن 640
  - خ 18
ن 41
خ 175
ن 680
خ 35
ن 114
خ 9
ن 26
آبان خ 84
ن 325
خ 506
ن 778
خ 1
ن 4
خ 28
ن 64
خ 224
ن 845
خ 60
ن 192
خ 43
ن 122
آذر خ 22
ن 55
خ 210
ن 324
خ 2
ن 8
خ 18
ن 35
خ 141
ن 495
خ 36
ن 124
خ 32
ن 90
دي خ 11
ن 51
خ 129
ن 197
خ 5
ن 16
خ 12
ن 22
خ 74
ن 269
خ 54
ن 189
خ 24
ن 67
بهمن خ 10
ن 44
خ 163
ن 260
خ 6
ن 19
خ 18
ن 37
خ 67
ن 245
خ 28
ن 80
خ 20
ن 52
اسفند -            
جمع خ 178
ن 689
خ 1464
ن 2199
خ 14
ن 47
خ 94
ن 199
خ 681
ن 2534
خ 208
ن 689
خ 128
ن 357
 

 

 
 
 
 
جدول شماره 8

ساوجبلاغ ماه المثني افزايش جمعيت كاهش جمعيت تعداد خانوار
 تفكيك شده
ورود به شهر خروج از شهر تعداد خانوار
 ازدواجي
مهر خ 7
ن 31
خ 62
ن 62
- خ 5
ن 2
خ 11
ن 38
خ 5
ن 18
خ 1
ن 2
آبان خ 2
ن 5
خ 40
ن 40
- خ 3
ن 9
خ 23
ن 76
خ 12
ن 40
خ 4
ن 16
آذر خ 1
ن 7
خ 28
ن 28
- خ -
ن -
خ 12
ن 53
خ 3
ن 8
خ -
ن -
دي خ 3
ن 14
خ 18
ن 18
- خ 2
ن 5
خ 1
ن 4
خ 6
ن 19
خ -
ن -
بهمن خ 6
ن 15
خ 12
ن 19
خ 1
ن 2
خ -
ن -
خ 2
ن 9
خ 4
ن 9
خ 1
ن 2
اسفند -            
جمع خ 19
ن 72
خ 160
ن 167
خ 1
ن 2
خ 7
ن 19
خ 49
ن 180
خ 30
ن 94
خ 6
ن 20
 

 

 
 
 
جدول شماره 5
«جدول ميزان توزيع شير يارانه اي استان البرز از مورخه 18/10/89 لغايت 26/12/89»

رديف نام شركت مجموع توزيع طبق سامانه ( كيسه)
   1  دوكا تهران 020/423/2
   2 راك لبن 970/178
  3 زرين ترنج سپهر 833/338/1
  4 سارا گستران عصر 016/465
  5 شير پرور 719/168
  6 سرو بي خزان 004/089/1
  7 كردان- كيانوش 477/000/2
  8 كشاورز 251/215/1
   9 كوهرنگ 860/095/1
10 كيان مشكات 066/183
11 لبنيات مهر 054/237
12 پاستوريزه يزد 088/852
13 پاكبان 935/688
جمع كل 293/936/11
 

 

 
 
 
جدول شماره 1
 

رديف نام كالا ميزان سهميه ميزان جذب ميزان توزيع     باقيمانده                         توضيحات
   1 پرتقال    3400 تن 3101 تن           -            -               ميزان جذب در مقصد
  2 سبوس     1000 تن 1000 تن           -            -  
 3 ذرت    4100 تن 4100 تن          -            -  
  4 كنجاله سويا   2050 تن 2050تن          -            -  
  5 جو    1600 تن 1600 تن   392 كيلوگرم  1208 كيلوگرم  
  6 گوشت منجمد      200 تن 25 تن        25 تن      175 تن  
   7 مرغ منجمد     700 تن 71 تن        71 تن      629 تن            ميزان معرفي نامه 100 تن
  8 تخم مرغ         - 5/12 تن         10 تن      5/2 تن  ميزان فروش در نمايشگاه هاي بهاره
  9 روغن تنظيم     124 تن -            -             -               مقدار معرفي شده
 10 حبوبات( لوبيا، عدس)         - 50 تن            -             -          جذب در شهرستان كرج
  11 حبوبات (لوبيا، عدس)         - 5/5 تن            -             -      جذب در شهرستان ساوجبلاغ
 12 حبوبات (لوبيا، عدس)         - 15 تن           -             -        جذب در شهرستان نظرآباد
 

 
 

 
 
 
 
 
ميزان اقلام توزيع شده در طرح تنظيم بازار ايام پاياني سال 1389
 

رديف نام كالا ميزان سهميه ميزان جذب ميزان توزيع     باقيمانده                         توضيحات
1 سبوس     1000 تن 1000 تن           -            -  
2 ذرت    4100 تن 4100 تن          -            -  
3 كنجاله سويا   2050 تن 2050تن          -            -  
4 جو    1600 تن 1600 تن   392 كيلوگرم  1208 كيلوگرم  
5 گوشت منجمد      200 تن 25 تن        25 تن      175 تن  
6 مرغ منجمد     700 تن 130 تن        130 تن     570 تن            ميزان معرفي نامه 100 تن
7 تخم مرغ         - 5/12 تن       5/12 تن            0          ميزان فروش در نمايشگاه هاي بهاره
8 روغن تنظيم     124 تن    -            -             -               مقدار معرفي شده
9 حبوبات( لوبيا، عدس)         - 50 تن            -             -          جذب در شهرستان كرج
10 حبوبات (لوبيا، عدس)         - 5/5 تن            -             -      جذب در شهرستان ساوجبلاغ
11 حبوبات (لوبيا، عدس)         -  15 تن           -             -        جذب در شهرستان نظرآباد
 

 

 
 
 
 
جدول شماره 1
 

رديف نام كالا ميزان سهميه ميزان جذب ميزان توزيع     باقيمانده                         توضيحات
1 سبوس     1000 تن 1000 تن           -            -  
2 ذرت    4100 تن 4100 تن          -            -  
3 كنجاله سويا   2050 تن 2050تن          -            -  
4 جو    1600 تن 1600 تن   392 كيلوگرم  1208 كيلوگرم  
5 گوشت منجمد      200 تن 25 تن        25 تن      175 تن  
6 مرغ منجمد     700 تن 130 تن        130 تن     570 تن            ميزان معرفي نامه 100 تن
7 تخم مرغ         - 5/12 تن       5/12 تن            0          ميزان فروش در نمايشگاه هاي بهاره
8 روغن تنظيم     124 تن    -            -             -               مقدار معرفي شده
9 حبوبات( لوبيا، عدس)         - 50 تن            -             -          جذب در شهرستان كرج
10 حبوبات (لوبيا، عدس)         - 5/5 تن            -             -      جذب در شهرستان ساوجبلاغ
11 حبوبات (لوبيا، عدس)         -  15 تن           -             -        جذب در شهرستان نظرآباد
 

 

 • ب : اموراصناف و تشكلهاي صنفي:

گزارش عملكرد 4 ماهه پاياني سال 89 اداره اصناف و تشكلهاي صنفي به شرح ذيل و   جدول پيوست مي باشد .

 1. برگزاري جلسات كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي به صورت مرتب ماهانه 2 بار
 2. پيگيري دستور كار جلسات
 3. تشكيل كميته هاي ذيربط
 4. تنظيم صورتجلسات و ارسال آن به صورت منسجم
 5. طرح موارد مطروحه و تصويب آن در جلسات كميسيون
 6. بررسي مصوبات كميسيونهاي نظارت شهرستان هاي تابعه
 7. انجمن نظارت بر انتخابات
 8. فراهم نمودن مقدمات برگزاري انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي شامل :
 9. صدور آگهي فراخوان
 10. ثبت نام از كانديداها ( داوطلبان عضويت در هيات مديره )
 11. استعلام صلاحيت داوطلبان از مراجع قضايي و ذيصلاح
 12. تشكيل جلسات كميته تطبيق شرايط
 13. صدور آگهي انتخابات (‌تعيين زمان و مكان برگزاري انتخابات )
 14. برگزاري انتخابات اتحاديه
 15. پروانه كسب ايثارگري
 16. معرفي ايثارگران محترم به اتحاديه هاي مربوطه
 17. ارسال مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب ايثارگري
 18. اخذ پرونده تكميل شده معرفي شدگان از اتحاديه ها
 19. صدور جواز كسب ايثارگري
 20. برگزاري نمايشگاه كالاي بهاره
 21. برپايي 5 نمايشگاه با تعداد 645 غرفه در سطح شهر به مدت 10 روز به جهت حذف واسطه ها و

 سهولت دسترسي شهروندان گرامي به كالاهاي اساسي موردنياز خود و تعديل قيمتها و تنظبم بازار
شب عيد در راستاي طرح هدفمندسازي يارانه ها

 1. پرداخت تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زود بازده
 2. اخذ مدارك متقاضيان دريافت تسهيلات از اتحاديه ها
 3. بررسي و ارسال پرونده هاي مذكور جهت بازرسي و استعلام بانك
 4. ارسال پرونده هاي نامبردگان به كارگروه اشتغال و معرفي به بانك عامل
 5. اعطاي اعتبارات به جهت بهبود رشد و ثبات مشاغل فرد صورت مي گيرد كه شرايط ايجاد اشتغال در جامعه را فراهم نموده و از بنگاههاي اقتصادي در قبال آسيب پذيري ناشي از بحرانهاي اقتصادي محافظت مي نمايد   
 6. واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب
 7. هماهنگي با مجمع امورصنفي و اتحاديه هاي ذيربط و نيروي محترم انتظامي جهت تسهيل شرايط صدور پروانه كسب براي واحدهاي فاقد پروانه و ساماندهي اينگونه واحدها
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون