اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

جدول شماره يك ( فرم جمع بندي نظرسنجي عملكرد ستادخبري سازمان بازرگاني استان البرز 
در دريافت و پاسخگويي به شكايات مردمي 
تير ماه 1390 

رديف نام شهرستان طريقه طرح شكايت برخورد مسئولين ستاد خبري با ارباب رجوع زمان طرح شكايت تا حصول نتيجه در طرح نظر سنجي رضايتمندي از نحوه رسيدگي به شكايات آيا در نهايت شكايت شما به نتيجه رسيده است
تلفني كتبي حضوري پيامگير پرتال عالي خوب متوسط ضعيف كمتراز يك هفته يك هفته تا دو هفته دو هفته تا يك ماه بيش از يك ماه درحال بررسي در حال بررسي بلي خير تا حدودي بلي خير
1. كرج     5       5     4 1       5     5  
2. ساوجبلاغ     7       7         2   5 7     2 5
3. نظر آباد     4     3 1     3       1 4     3 1
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون