اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تاريخ انتشار : يكشنبه 11 ارديبهشت ماه 1390 - 13:00
دومين جلسه كميسيون نظارت برگزار شد
بر لزوم برنامه ريزي مناسب به جهت نظارت و كارشناسي مستمر در راه بهبود وضعيت اصناف در استان

توليد توزيع خدمت رساني و فروش متناسبي جهت تفكيك درست و برنامه ريزي مناسب امور ازجمله موارد مطرح شده در دومين جلسه كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي استان البرز بود پورحيدري رييس سازمان بازرگاني استان البرز در اين جلسه بر لزوم برنامه ريزي مناسب به جهت نظارت و كارشناسي مستمر در راه بهبود وضعيت اصناف در استان تاكيد نمود . 

منبع خبر : روابط عمومي سازمان بازرگاني استان البرز
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون