اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تاريخ انتشار : پنجشنبه 12 اسفند ماه 1389 - 09:00
انتخابات اتحاديه صنف خطاط ، نقاش ، چاپ و نشر شهرستان كرج برگزار شد
انتخابات اتحاديه صنف خطاط ، نقاش ، چاپ و نشر با حضور 128 نفر از 264مجموع واحد صنفي واجد شرايط اين صنف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني استان البرز : اعضاي صنف خطاط ، نقاش ، چاپ و نشربا حضور 128 نفر از مجموع 264 واحد صنفي واجد شرايط اين صنف برگزار شد.

پس از شمارش آراي ماخوذه حائزين اكثريت آراءبه ترتيب عبارت اند از :

محمد حسين بهادراني

علي صفي صمغ آبادي

رضا منوري

غلامرضا سعاتمندي

منصور جوادي

منبع خبر : اداره امور اصناف و تشكلهاي سازمان بازرگاني استان البرز
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون