اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
مدارك مورد نياز براي معرفي كساني كه در امر فرش بافي فعاليت دارند ...
مدارك مورد نياز براي معرفي كساني كه در امر فرش بافي فعاليت دارند:
  1. اصل شناسنامه و فتوكپي آن
  2.  اصل كارت ملي معتبر و فتوكپي آن
  3. اصل كارت اتحاديه فرش دستباف معتبر و فتوكپي آن
  4. اصل گواهي فني و حرفه اي و فتوكپي آن
     
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون