اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
اداره امو رمالی
  • گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه بر اساس مقرات و دستورالعمل های مربوطه
  • تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و پیگیری آن
  • نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه های  انجام شده
  • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل های داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون