اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره امور ادرای  
  • پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
  • اجرای قوانین ، مقررات کلیه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندی مشاغل و سابر وظایف مربوطه
  • انجام اقدامات لازم تامین خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرایداری ، چاپ و تکثیر ، تاسیسات ، مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین
  • همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشبرد برنامه های استانی
  • صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به مقرات مربوطه
  • بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
  • پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه و مسائل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون